Vui lòng đăng nhập

Dịch vụ bán ngọc online

Chọn Server bạn cần mua ngọc
Tài khoản này là tài khoản nick Ngọc rồng của bạn, bên mình dùng để vào chuyển vàng cho bạn
Mật khẩu này là mật khẩu nick Ngọc rồng của bạn, bên mình dùng để vào chuyển ngọc cho bạn
Họ tên Tài khoản Đơn giá Trạng thái Ghi chú
Chưa có giao dịch nào